ભાગ્ય અને ભગવાનની કૃપા વિના ભોગવી શકાતું નથી

ભાગ્ય અને ભગવાનની કૃપા વિના ભોગવી શકાતું નથી

Share with:


દરેક વ્યક્તિ જીવન માં ધન વૈભવ અને સફળતા મેળવવા માટે ગણી વખત બુદ્ધિ અને કપટ થી સફલતા મેળવી લેતા હોય છે . જોકે કુદરત ના નિયમ અનુસાર જો આ સફળતા કે ધન સંપત્તિ તમારા નસીબ ની ના હોય તો તેને તમે ભોગવી શકતા નથી.

Share with:


ધર્મ ભક્તિ