નાગરિકોને વેક્સિન આપવામાં કેન્દ્ર સરકારના નાટકો થયા શરુ

નાગરિકોને વેક્સિન આપવામાં કેન્દ્ર સરકારના નાટકો થયા શરુ

Share with:


સૌ પ્રથમ સરકારે બે વેક્સિન વચ્ચે એક મહિનાનો ગાળો રાખવા કહ્યું હતું ત્યારબાદ તે વધારીને 42 દિવસ કર્યા હતા અને હવે નવી ગાઈડ લાઈન મુજબ 84 દિવસનો ગાળો કર્યો છે. સરકાર જે રીતે વારંવાર વેક્સિન પોલિસીમાં ફેરફાર કરી રહી છે તે જ મોદી સરકારની નિષ્ફળતાનું પ્રમાણપત્ર છે.ખાસ કરીને જેમને વેક્સિનનો બીજો ડોઝ લેવાનો બાકી છે એવા સિનિયર સિટિઝન ભારે પરેશાન થઈ રહ્યાં છે.જેમને વેક્સિનનો એકપણ ડોઝ લીધો નથી તેમને પણ વેક્સિન મળવા બાબતે અનિશ્ચિતતા જોવા મળી રહી છે.એક તરફ દરેક નાગરિકે વેક્સિન લેવી જ જોઈએ તેવો વ્યાપક પ્રચાર કર્યો અને હવે સરકાર જ જાણે પાણીમાં બેસી ગઈ હોય તેવો ઘાટ ઘડાયો છે. 

Share with:


Uncategorized