પરમ પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે ને કોટિ કોટિ નમન

પરમ પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલે ને કોટિ કોટિ નમન

Share with:


સ્વાધ્યાય પરિવારના સ્થાપક, રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ મેળવનાર, આધ્યાત્મિક શિક્ષક, પ્રખ્યાત તત્વચિંતક અને સમાજ સુધારક પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આઠવલેની જન્મજયંતિ પર શત શત નમન:

Share with:


ધર્મ ભક્તિ